🍀گپ 30 سال به بالا☘️

ثبت گروه و کانال تلگرام

🍀گپ 30 سال به بالا☘️

✅️گپ و چت فارسی✔️<br>✅پی وی و توهین صد در صد ریموو⛔️<br>✅️بحث قومیتی،مذهبی،سیاسی اکیدا ❌️<br>✅️فقط رده سنی 30 سال به بالا✔️

تعداد عضو در گروه تلگرام
296 members, 29 online
تاریخ درج آگهی تبلیغ تلگرام
9/15/2023 6:29:21 AM
تاریخ منقضی شدن آگهی تلگرام
1/16/2024 9:49:51 AM