🎻🦢آواز قو🎻🦢

ثبت گروه و کانال تلگرام

🎻🦢آواز قو🎻🦢

🎈باخنده وارد شوید🎈<br>😁اینجا سبقت مجاز است در خندین😁<br>😍محیطی شاد و جذاب برای تو😍<br>شاه مغرورم و ....<br> 🧸با دیدن تو مست شدم🌹<br>بدون هیچ ملاحظه ای بی درنگ بحث بشه هر دو طرف ریمو میشن<br><br>🎀آواز قو شعبه دیگری ندارد🎀

تعداد عضو در گروه تلگرام
743 members, 13 online
تاریخ درج آگهی تبلیغ تلگرام
9/15/2023 6:29:59 AM
تاریخ منقضی شدن آگهی تلگرام
1/16/2024 9:49:51 AM