☠️ ᵀᵉˣᵃˢ تگزاس 🔱

ثبت گروه و کانال تلگرام

☠️ ᵀᵉˣᵃˢ تگزاس 🔱

𝗪𝗲𝗹𝗰𝗼𝗺𝗲 ‌ ⷪ<br>𝗚𝐩 ⷭ ⷩ ᷧ ☠️ ᵀᵉˣᵃˢ تگزاس 🔱<br>💎❤دورهمی کافه و باغ هرهفته❤💎<br><br>#ʜᴀᴠᴀʟ_ɴᴀʙᴀꜱʜ 👄<br>#ɴᴀʟɪꜱ👅<br>#ʟɪɴᴋ_ɴᴀᴅᴇ 🚫<br>#ꜱʜᴀᴋʜ_ɴᴀꜱʜᴏ 😹 <br>#ꜰᴏꜱʜ_ɴᴀᴅᴇ 🙊<br>#ᴠᴏɪᴄᴇ_ᴄʜᴀᴛ🤤<br><br>#دقیقا_همونجایی_که_داری_ممبر_میدزدی_همونجا_کص_ننت🖕🏿

تعداد عضو در گروه تلگرام
1 923 members, 31 online
تاریخ درج آگهی تبلیغ تلگرام
9/15/2023 7:20:37 AM
تاریخ منقضی شدن آگهی تلگرام
1/16/2024 9:49:51 AM