منو 💜تو

✨دوستان گل و عزیز گروه کاملا دوستانه هست امیدوارم کنار ما خوش باشین✨<br> 1️⃣ پی وی کسی نریده بن میشین🙏<br>2️⃣بی احترامی🚫<br>3️⃣مزاحمت 🚫<br>4️⃣دخالت تو کار ادمین🚫<br>5️⃣رده سنی ➕20سال<br>6️⃣گیف وحرفای🔞ممنوووووع🚫<br>🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻<br>🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹https:

تعداد عضو در گروه تلگرام
221 members, 7 online
تاریخ درج آگهی تبلیغ تلگرام
9/15/2023 7:21:15 AM
تاریخ منقضی شدن آگهی تلگرام
1/16/2024 9:49:51 AM