🦚پــــاتُُو‌‌قــــــّّـ{60๛50}🥂

ثبت گروه و کانال تلگرام

🦚پــــاتُُو‌‌قــــــّّـ{60๛50}🥂

♻️قوانین:<br>⚜️لینک،توهین،بی ادبی،🔞+&gt;&gt;ریپ📛<br>⚜️رده سنی30به بالا✅<br>⚜️بحث سیاسی،قومیتی،مذهبی&gt;&gt;ممنوع🚫<br>⚜️چت(فارسی)،پست،وویس،سرگرمی آزاد✅<br>💠ادب و احترام══شخصیت بالا💯

تعداد عضو در گروه تلگرام
33 members, 3 online
تاریخ درج آگهی تبلیغ تلگرام
9/15/2023 7:27:28 AM
تاریخ منقضی شدن آگهی تلگرام
1/16/2024 9:49:51 AM