پارادوکس

⛔پارادوکس یعنی اشتراک ما در متفاوت بودنمان هست.<br>🔴منحرف باشعور باش<br><br>🔴دخترا بالای۲۲سال و پسرا بالای ۲۵سال<br>چنل گپ <a href="https://t.me/pardox_chanel2">@pardox_chanel2</a><br>✪پی وی و تبلیـغ ممنوع❌<br>✪بحث مذهبی ، سیاسی منوع❌<br>✪چت فقط فارسی<br>✪باهم بخندیم نه به هم تا ماندگار باشیم...

تعداد عضو در گروه تلگرام
373 members, 11 online
تاریخ درج آگهی تبلیغ تلگرام
9/15/2023 7:27:39 AM
تاریخ منقضی شدن آگهی تلگرام
1/16/2024 9:49:51 AM