شمیم عشق

خوش اومدی دوست خوبم🫶✨<br>احترام شرط اول ماس 😘😉<br>دعوا و بحث نداریم دوست من😘<br>دور هم جمع شدیم تا لحظات خوشی رو کنار هم داشته باشیم☺️❤️<br>اگه رفیقی موندگار باش نه یادگار 👫😍<br>پایدار باشه رفاقتمون 🫶✨🌻💋

تعداد عضو در گروه تلگرام
1 170 members, 13 online
تاریخ درج آگهی تبلیغ تلگرام
9/15/2023 7:45:57 AM
تاریخ منقضی شدن آگهی تلگرام
1/16/2024 9:49:51 AM