🍃🌺دورهمی🌺🍃 دوستانه🍃🌺

ثبت گروه و کانال تلگرام

🍃🌺دورهمی🌺🍃 دوستانه🍃🌺

🌳🌳️دورهمی دوستانه 🌳🌳<br>» پشت هر اکانت مجازی ، یک قلب واقعی در تپشه 💗 مواظب حرف‌هامون باشیم 🌳🌳پی وی =⛔=بن گپ مثل گپای قدیمی اداره میشه فقط چت ی دورهمی کوچیک و آروم 👌🌳🌳 ممبر دزدی = خالی کردن کل گروهت🌳🌳 چت فقط فارسی

تعداد عضو در گروه تلگرام
76 members, 4 online
تاریخ درج آگهی تبلیغ تلگرام
9/21/2023 1:58:52 PM
تاریخ منقضی شدن آگهی تلگرام
1/16/2024 9:49:51 AM