آن سوی مرزها

دخالت توکارادمین ریمو<br>پی وی حریم خصوصی وشخصی شمااست مدیریتش باخودتون<br>مخ زنی آزاد<br>زیر20خودش لفت بده وگرنه ریمو می زنم<br>توهین به مقدسات، بحث سیاسی، شاخ بازی ریمو<br>ارسال موارد مستهجن ریمو

تعداد عضو در گروه تلگرام
121 members, 5 online
تاریخ درج آگهی تبلیغ تلگرام
9/22/2023 11:34:17 AM
تاریخ منقضی شدن آگهی تلگرام
1/16/2024 9:49:51 AM