🍁𝄞♰➏⓿♰➐⓿ 𝄞🍁

ثبت گروه و کانال تلگرام

🍁𝄞♰➏⓿♰➐⓿ 𝄞🍁

•.﷽.•<br>𝒕𝒉𝒆 𝒘𝒍𝒄 𝒕𝒐 𝒈𝒑&nbsp;✨<br>🍁𝓦𝓮𝓵𝓬𝓸𝓶𝓮 𝓽𝓸 𝓗𝓪𝓼𝓼𝓪𝓷 𝓖𝓻𝓸𝓾𝓹 🍁<br><br>اِنقَོدرے تـैو مَـོجازبودیैد <br>کِོہ نیैازے بـོـہ قانैون نیོست🤘☘️<br><br>🥂🤍<br>مرکز ماییم شعبه زیاده;به یاد شادروان حسن ملکی🖤<br><br>ایدی مالک گروه🥀<br><a href="https://t.me/Joohan66">@Joohan66</a>

تعداد عضو در گروه تلگرام
123 496 members, 1 173 online
تاریخ درج آگهی تبلیغ تلگرام
9/15/2023 7:50:33 AM
تاریخ منقضی شدن آگهی تلگرام
1/16/2024 9:49:51 AM