🌺 محفل رفقا 🌺

ب محفل رفقا خوش اومدین<br>‌☑️ به عقاید هم احترام بزاریم<br>☑️ همدیگه رو قضاوت نکنیم<br>☑️توهین و بی احترامی نکنیم<br>☑️ اینجا رفاقت مهمه نه رقابت<br>☑️ دوستان بالای ۳۰ سال بیان خانما بالای ۲۷<br>مجازی قوانین خاصی نداره انسان باشیم✅♥️<br>❤️ کنار هم خوش باشیم ❤️

تعداد عضو در گروه تلگرام
222 members, 23 online
تاریخ درج آگهی تبلیغ تلگرام
9/15/2023 7:52:33 AM
تاریخ منقضی شدن آگهی تلگرام
1/16/2024 9:49:51 AM