💙ابر گـš𝒉𝒂𝒉𝒓𝒊𝒂𝒓𝒓𝒓ـپ💙

ثبت گروه و کانال تلگرام

💙ابر گـš𝒉𝒂𝒉𝒓𝒊𝒂𝒓𝒓𝒓ـپ💙

💙ابر گـ𝒔𝒉𝒂𝒉𝒓𝒊𝒂𝒓𝒓𝒓ـپ💙<br>𝒆𝒔𝒍𝒂𝒎𝒔𝒉𝒂𝒓<br>🥂خـوشـ اومـدیـد💋 <br>ویـسـکـالـ 🎙و چـتـ 24🦋 سـاعـتـهـ⏰<br>به همراه چالش و بازی های متنوع و جوایز نقدی🎁✨️<br>مافـــ🥷ـیا<br>کــامـنـت✿💛🌻<br>چالش خوانندگــ🎻ــے♥️<br>✨️72ساعت فعالیت=ادمینـــے✨️<br> ادب احترام =اولویت😊

تعداد عضو در گروه تلگرام
791 members, 8 online
تاریخ درج آگهی تبلیغ تلگرام
9/23/2023 9:12:00 PM
تاریخ منقضی شدن آگهی تلگرام
1/16/2024 9:49:51 AM