😄 خنده آباد 😄

به بزرگترین کانال طنز ایران خوش آمدید⭐<br><br><br>کانالی برای خنده به روی لبان شما 😊<br><br>جهت تبلیغات :<br><br><a href="https://t.me/Ads_tablighat2">@Ads_tablighat2</a>

تعداد عضو در کانال تلگرام
230 265 subscribers
تاریخ درج آگهی تبلیغ تلگرام
9/15/2023 8:06:31 AM
تاریخ منقضی شدن آگهی تلگرام
1/16/2024 9:49:51 AM