اطلاعات عمومی

هدف تهیه و گردآوری مطالب مفید در حوزه ی بهداشت، سلامت و افزایش اطلاعات عمومی است. تمامی مطالب از منابع معتبر دریافت و توسط اساتید مجرب رصد و تایید می شود<br><br>ایدی جهت رزرو تبلیغات:<br><br><a href="https://t.me/meysamsafari6821">@meysamsafari6821</a><br><br>Www.etelaateomoomi.com

تعداد عضو در کانال تلگرام
141 457 subscribers
تاریخ درج آگهی تبلیغ تلگرام
9/15/2023 8:07:45 AM
تاریخ منقضی شدن آگهی تلگرام
1/16/2024 9:49:51 AM