متینگ طهران اسلام شهر رباط کریم پرند 🚫💙❤️🍏

ثبت گروه و کانال تلگرام

متینگ طهران اسلام شهر رباط کریم پرند 🚫💙❤️🍏

۱بحث و دعوا ممنوع 🚫<br>توهین و بحث سیاسی و مزاحمت ممنوع 🚫<br>پی وی بدون اجازه ممنوع 🚫<br>هر هفته دورهمی داریم همراه با موزیک و رقص❤️💙 <br>ویس کال ۲۴ساعته فعال🕰️🤗<br>ورود خانما و آقایون زیر 30ممنوع🚫

تعداد عضو در گروه تلگرام
2 744 members, 46 online
تاریخ درج آگهی تبلیغ تلگرام
9/25/2023 9:48:32 PM
تاریخ منقضی شدن آگهی تلگرام
1/16/2024 9:49:51 AM