⊰💎⊱ 𝐓𝐔𝐑𝐊 𝐌𝐄𝐋𝐀𝐓𝐈⊰💎⊱.

ثبت گروه و کانال تلگرام

⊰💎⊱ 𝐓𝐔𝐑𝐊 𝐌𝐄𝐋𝐀𝐓𝐈⊰💎⊱.

💖»دَِوَِرَِهَِمَِــَِیَِ اردبیـــل تبریز«💖<br>» 💞دورهمی اردبیل تبریز 💞 «<br>🔵دورهمی دوستانه🔵<br>دورهمی ایران💯<br>پیوی بدون اجازه ممنوع⛔️<br>توهین،بحث، بی احترامی ممنوع ⛔️<br>چت، آزاد💞<br>ویس کال ۲۴ ساعت آزاد<br>باجنبه هاش بیان🌹<br>هول بازی ممنوع

تعداد عضو در گروه تلگرام
1 196 members, 107 online
تاریخ درج آگهی تبلیغ تلگرام
9/29/2023 3:15:47 AM
تاریخ منقضی شدن آگهی تلگرام
1/16/2024 9:49:51 AM