💕💕💕دوستان با معرفت💕💕💕

ثبت گروه و کانال تلگرام

💕💕💕دوستان با معرفت💕💕💕

گروه🥳🥳بامعرفتاس❤💙<br>🥳مخ زنی آزاد😍<br>،پست یا گیف +18ممنوع👊<br> اینجا زندان نیست ک قانون بزارم💝<br>ممبر دزدی ممنوع👊<br>پی ویتو خودت کنترل کن🤌

تعداد عضو در گروه تلگرام
1 890 members, 100 online
تاریخ درج آگهی تبلیغ تلگرام
9/30/2023 2:29:30 PM
تاریخ منقضی شدن آگهی تلگرام
1/16/2024 9:49:51 AM