اۘۘمُِـٖٖـۘۘـُِپـٖٖـۘۘـرُِاۘۘطِّـٖٖـۘۘـُِوّرُِیـٖٖـۘۘـُِ مُِـٖٖـۘۘـُِشَِـُّ℘ـʘ‌هَِـٖٖـۘۘـُِدَّ

ثبت گروه و کانال تلگرام

اۘۘمُِـٖٖـۘۘـُِپـٖٖـۘۘـرُِاۘۘطِّـٖٖـۘۘـُِوّرُِیـٖٖـۘۘـُِ مُِـٖٖـۘۘـُِشَِـُّ℘ـʘ‌هَِـٖٖـۘۘـُِدَّ

💯همه چی ازاده💯🎶✔️ویسکال هست🎶<br>✅بازی هرروزه داریم✅،…<br>گپ#مشهد و بقیع شهرا<br>🍻❤️‍🔥مجازی ارزش ناراحت کردن همو ندارع پس به هم دیگه احترام بزاریم که کنار هم خاطرات خوبی داشه باشیم🍻❤️‍🔥

تعداد عضو در گروه تلگرام
2 217 members, 41 online
تاریخ درج آگهی تبلیغ تلگرام
10/5/2023 2:10:39 AM
تاریخ منقضی شدن آگهی تلگرام
1/16/2024 9:49:51 AM