🅶🅿_🆃🆄🆁🅺

خوش گلیبسیز🥰<br>خانم لارین پی وی سی بی اجازه ❌<br>بحث سیاسی ❌<br>احترام شرط اول چتدی🥰👍<br>باهم مهربان اولاخ😍<br>خوش اولاسیز دوسلار🌹🌹

تعداد عضو در گروه تلگرام
619 members, 18 online
تاریخ درج آگهی تبلیغ تلگرام
9/15/2023 10:37:55 AM
تاریخ منقضی شدن آگهی تلگرام
1/16/2024 9:49:51 AM