👑آریـــایی ها👑

ثبت گروه و کانال تلگرام

👑آریـــایی ها👑

👑آریــایی ها👑<br>دهه50♋️60<br>دعــــــوا=ریمو💯🔚<br>تبلیغ=ریمــــــو💯🔚<br>مزاحمت پی وی =ریمو💯<br>چت فقط فارسی.شخصیت و انسانیت قانون ماست<br>✌اندیشه+گفتار+کردار نیــــــــک✌

تعداد عضو در گروه تلگرام
78 members, 10 online
تاریخ درج آگهی تبلیغ تلگرام
10/9/2023 3:07:47 AM
تاریخ منقضی شدن آگهی تلگرام
1/16/2024 9:49:51 AM