👀♡کلـٰۘ🏠بٌٌهٌٌ مٌٌحٌٌبٌٌتٌٌ دٰۘوٰٖ๛تٌیٌ♡🎯

ثبت گروه و کانال تلگرام

👀♡کلـٰۘ🏠بٌٌهٌٌ مٌٌحٌٌبٌٌتٌٌ دٰۘوٰٖ๛تٌیٌ♡🎯

🎉 به 👀♡کلـٰۘ🏠بٌٌهٌٌ مٌٌحٌٌبٌٌتٌٌ دٰۘوٰٖ๛تٌیٌ♡🎯 <br>خوش اومدید 🎉<br>قوانین📝<br>🎧 وویس کال ۲۴ ساعته ⏰<br>🎮 بازی ، موزیک 🎼<br>❌ فحاشی و توهین =🚫<br>🔐 پیوی = 🚫<br>🌹 هدف دوستی وکنارهم بودنه🙏🌹

تعداد عضو در گروه تلگرام
596 members, 15 online
تاریخ درج آگهی تبلیغ تلگرام
10/9/2023 3:24:40 AM
تاریخ منقضی شدن آگهی تلگرام
1/16/2024 9:49:51 AM