⚜️Luxury Group⚜️

▪️شرط اول برای موندن حفظ احترام و ادبِ&#33;<br>▪️از شوخی با کسی که شوخی ندارید شدید بپرهیزید&#33;<br>▪️مذهبی و سیاسی ، توهین و دعوا بدون اخطار ریمو&#33;<br>▪️ویسکال ²⁴ ساعت فعالِ&nbsp; همراه با بروزترین بازی ها و شعرخوانی و دکلمه <br>▫️حداقل سن برای دخترا 21<br>▫️حداقل سن برای پسرا 23

تعداد عضو در گروه تلگرام
7 992 members, 186 online
تاریخ درج آگهی تبلیغ تلگرام
9/15/2023 10:41:31 AM
تاریخ منقضی شدن آگهی تلگرام
1/16/2024 9:49:51 AM