💥ایالت متحده ایران💥

ثبت گروه و کانال تلگرام

💥ایالت متحده ایران💥

قدمهاتون گلباران خوش اومدین <br> به گپ <br>ایالت متحده بختیاری<br>❤️ پی وے رو خودتون مدیریت کنید<br>🌹 فـحش ،توهین ،ناسزا ⌫ممنو؏🚫<br>🌻 مثـبتـــ🔞 ⌫ ممنو؏🚫<br>👈 رنج‌ سنی ۲۵ب بالا✨<br>💫💥 ویس چت فعال💥 💫<br>_#خوزستان_چارمحال__لرستان_اصفهان_تهران_همه جای ایران

تعداد عضو در گروه تلگرام
221 members, 16 online
تاریخ درج آگهی تبلیغ تلگرام
10/9/2023 4:14:24 AM
تاریخ منقضی شدن آگهی تلگرام
1/16/2024 9:49:51 AM