پادشاهی لاکچری

دورهمی لاکچری💪<br>🔵دورهمی دوستانه🔵<br>دورهمی ایران💯<br>پیوی بدون اجازه ممنوع چه آقایون وخانما⛔️<br>توهین،بحث، بی احترامی،لینک،و... ممنوع ⛔️<br>چت، آزاد👌🏻<br>ویس کال ۲۴ ساعت آزاد🎤<br>باجنبه هاش بیان🌹<br>حول بازی ممنوع<br> <br>احترام همو داشته باشین

تعداد عضو در گروه تلگرام
15 036 members, 238 online
تاریخ درج آگهی تبلیغ تلگرام
10/9/2023 10:16:45 AM
تاریخ منقضی شدن آگهی تلگرام
1/16/2024 9:49:51 AM