کانال دعا نویس

📖بخت_گشای_مطیع_سازی<br>📖جلب_احضارمحبت_<br>📖گشایش_کار_رزق_روزی<br>📖خرید_فروش_ملک<br>📖باطل_سحر_طلسم_جادو<br>📖برگشت_ زن یا مرد_آشتی<br>📖زبانبند_دفع_دشمن<br><br><br><a href="https://t.me/dooa_045">@dooa_045</a>

تعداد عضو در کانال تلگرام
1 024 subscribers
تاریخ درج آگهی تبلیغ تلگرام
10/18/2023 9:17:18 AM
تاریخ منقضی شدن آگهی تلگرام
1/16/2024 9:49:51 AM