🦋🍷گپ زنـجان بَکس🍷🦋

ثبت گروه و کانال تلگرام

🦋🍷گپ زنـجان بَکس🍷🦋

زَِنَِجَِـــاَِنَِ و حومـه<br>🔥آزاد باش (بجز فحاشی،بحث سیاسی و تبلیغ)<br>⛔ورود متاهلین ممنوع⛔<br> 👈 اینجا ادب حرف اول رو میزنه 👉<br>لحظات خوشی رو برات آرزو میکنم🌹<br>لینک گپ👇<br><a href="https://t.me/GAP_ZANJAN_BAX">@GAP_ZANJAN_BAX</a>

تعداد عضو در کانال تلگرام
5 183 members, 25 online
تاریخ درج آگهی تبلیغ تلگرام
10/18/2023 8:02:42 PM
تاریخ منقضی شدن آگهی تلگرام
1/16/2024 9:49:51 AM