🌶 ابــــرگــᖫ𝑻𝑹𝑨𝑴𝑨𝑫𝑶𝑳ᖭــپ🏴

ثبت گروه و کانال تلگرام

🌶 ابــــرگــᖫ𝑻𝑹𝑨𝑴𝑨𝑫𝑶𝑳ᖭــپ🏴

🧿𝐈𝐧 𝐭𝐡𝐞 𝐧𝐚𝐦𝐞 𝐨𝐟 𝐆𝐨𝐝☝️<br> 𝒃𝒆 𝒔𝒕𝒓𝒐𝒏𝒈ᨖ ᶠʳᵒᵐ𐫛𐫕𐫥፞𐫔𐫘𐫬<br><br>#وٖؒیٖؒـؒؔـٰٰسٖؒـؒؔـٰٰکٖؒـؒؔـٰٰاٖؒل ⓸⓶ #فٖؒـؒؔـٰٰعٖؒـؒؔـٰٰاٖؒلٖؒ 🎲<br><br>•⎆𝗕𝗮 𝗝𝗮𝗻𝗯𝗲 𝗯𝗮𝘀𝗵😈<br>•⎆𝗩𝗼𝗶𝗰𝗲 𝗖𝗵𝗮𝘁 24🎙<br>•⎆𝗚𝗮𝗺𝗲 𝘁𝗶𝗺𝗲🎮<br>•⎆𝗸𝗮𝗹 𝗡𝗮𝗻𝗱𝗮𝘇🫂

تعداد عضو در گروه تلگرام
128 950 members, 1 450 online
تاریخ درج آگهی تبلیغ تلگرام
9/15/2023 11:16:41 AM
تاریخ منقضی شدن آگهی تلگرام
1/16/2024 9:49:51 AM