خودمونی

شوخی آزاده اما مثبت ۱۸ ممنوع 😁<br>فحش ناموسی بد و بیراه بی احترامی ممنوع🚫<br>پی وی و مزاحمت ممنوع🚫 ⬆️<br>ویس کال 24ساعته فعال 🎧<br>بحث سیاسی ممنوع،، 😑

تعداد عضو در گروه تلگرام
74 members, 10 online
تاریخ درج آگهی تبلیغ تلگرام
10/19/2023 2:50:29 PM
تاریخ منقضی شدن آگهی تلگرام
1/16/2024 9:49:51 AM