دومینو

زیر ۲۵سال لف <br>شوخی ازاد هست در حدی که کسی ناراحت نشه.<br>🛇شوخی نژدای و اعتقادی و....ممنوعه🛇<br>🌺🌺روش چت کردن شما دوستان نشانه شعور و شخصیت شماس🌺🌺<br><br>و شوخی کن ولی نذار ناراحت بشه <br>باهم بخندین نه به هم

تعداد عضو در گروه تلگرام
117 members, 5 online
تاریخ درج آگهی تبلیغ تلگرام
9/15/2023 11:20:42 AM
تاریخ منقضی شدن آگهی تلگرام
1/16/2024 9:49:51 AM