💞باران عشق 💞

♕بہترین و بزرگترین گروہ دوستیابی♕<br>✺بدون حضور ربات و محدودیت✺<br>دختر و پسر<br>از تمام شہرھا(رل آزاد)<br>قوانین❀✓<br>🖇️۝بـے جنبہ✬⇚نیاد⇛✬𓄂<br>🖇️۝ادب واحترام ✬⇚اولویت✬ 𓄂<br>🖇️۝هدفمون✬⇚دورهم وسرگرمی✬𓄂

تعداد عضو در گروه تلگرام
12 204 members, 317 online
تاریخ درج آگهی تبلیغ تلگرام
11/6/2023 4:47:07 AM
تاریخ منقضی شدن آگهی تلگرام
1/16/2024 9:49:51 AM