𝙃𝙤𝙩🔞𝙀𝙩𝙚𝙧𝙖𝙛

ثبت گروه و کانال تلگرام

𝙃𝙤𝙩🔞𝙀𝙩𝙚𝙧𝙖𝙛

𝑾𝒆𝒍𝒄𝒐𝒎𝒆 𝒕𝒐 𝒕𝒉𝒆 70𝒔 𝒂𝒏𝒅 80𝒔 𝒈𝒓𝒐𝒖𝒑🌵💚<br>𝒈𝒂𝒎𝒆✔️𝒄𝒉𝒂𝒍𝒆𝒔𝒉✔️<br>𝒗𝒐𝒊𝒄𝒆 𝒄𝒂𝒍𝒍 24𝒉✔️<br>𝒂𝒄𝒕𝒊𝒗𝒆= 𝑨𝒅𝒎𝒊𝒏✔️<br>𝑰 𝒉𝒐𝒑𝒆 𝒘𝒆 𝒉𝒂𝒗𝒆 𝒂 𝒈𝒐𝒐𝒅 𝒕𝒊𝒎𝒆 𝒕𝒐𝒈𝒆𝒕𝒉𝒆𝒓🐍💚

تعداد عضو در گروه تلگرام
5 225 members, 81 online
تاریخ درج آگهی تبلیغ تلگرام
9/15/2023 11:25:29 AM
تاریخ منقضی شدن آگهی تلگرام
1/16/2024 9:49:51 AM