ابـٰٖــرٰٖگـٰٖـۘۘ 🄻꯭‌🄰꯭‌🄺꯭‌🄲꯭‌💋🄷꯭‌🄴꯭‌🅁꯭‌🄸ــٍٰـپـٰٖـۘۘـٍٰـ𓋍

ثبت گروه و کانال تلگرام

ابـٰٖــرٰٖگـٰٖـۘۘ 🄻꯭‌🄰꯭‌🄺꯭‌🄲꯭‌💋🄷꯭‌🄴꯭‌🅁꯭‌🄸ــٍٰـپـٰٖـۘۘـٍٰـ𓋍

🎙 ویـس🦋 چـت 𝟐️️𝟒 ⏰ <br>همراه با کلی بازی های چالشــــــــــی 💣♟🎳<br>❌👂کن 😉چت کن😍<br>❌آهنـگـــــــ🎤🎧تقدیمی🥳<br>❌شــــــعر 🤍دکــــــلمه<br>❌تک بیا 😉جفت برو ❤️<br>❌🕺رنج سنی💃22به بالا😇<br>❌😅شوخی خنده الویت گپ ماست 😝😅

تعداد عضو در گروه تلگرام
4 121 members, 15 online
تاریخ درج آگهی تبلیغ تلگرام
11/13/2023 5:20:36 PM
تاریخ منقضی شدن آگهی تلگرام
1/16/2024 9:49:51 AM