🍻♚Ѷiρ 𝐌乇𝐞ⓣ𝒾ᶰg ⓞŇℓ𝔦ήẸ♚🍻

ثبت گروه و کانال تلگرام

🍻♚Ѷiρ 𝐌乇𝐞ⓣ𝒾ᶰg ⓞŇℓ𝔦ήẸ♚🍻

🔅﷽🔅<br>🎭ߊ‌ܝ̇ߺوߊ‌ܫ ܢ̣ߊ‌ܝ̇‌ی‌وܥ݆ߊ‌ܠܢܚ݅‌‌ܣߊ ܥ‌‌ܝ‌ ویܢܚܭߊ‌ܠ‌وܥ݆ࡅ߳ߺߺܙ🎭<br>💯ܢ̣ߊ ܦ̇ܫߊ‌ܠیࡅ߳ߺߺܙ ۲۴ܢܚߊ‌ܫࡅ߳ܘ ܥ‌‌ܝ‌ ویܢܚܭߊ‌ܠ‌وܥ݆ࡅ߳ߺߺܙ💯<br>⚜ܭَܢ݆ߺܙ ܩܥܼߊ‌ܝ̇‌ܨ ܢ̣ߊ ߊ߬ܥ‌‌‌ܣߊ‌ܨ وߊ‌ܦ̈ܫܨ⚜<br>👑ߊ߬یܥ‌‌ܨ ܩߊ‌ܠܭ: <a href="https://t.me/Keyvan_2831">@Keyvan_2831</a><br>🍿🎥ܭߊ‌ܝ̇ߺߊ‌ܠܙ ܦ̇یܠܩܩوܔ🎥🍿: <a href="https://t.me/filmmeeting">@filmmeeting</a>

تعداد عضو در گروه تلگرام
3 437 members, 35 online
تاریخ درج آگهی تبلیغ تلگرام
9/15/2023 4:38:36 PM
تاریخ منقضی شدن آگهی تلگرام
1/16/2024 9:49:51 AM