پـارتـیـ لـنـد

✔️ܟ۬ߺ❟ܝܝ݅ܝߺ ߊ‌‌❟ܩܥ‌ࡅ࡙ߺܥ‌ ࡅߺ߲ܣ ࡅߺ݆ߺߊ‌‌ܝ‌ࡅߺ߳ࡅ࡙ߺܠ‌ࡅ࣪ߺܥ‌✔️<br><br>ويس كال 𝟤𝟦 ساعته فعال در پارتیلند 🎧<br><br>💢 هر هفته دورهمی داریم&nbsp; همراه با بزن و برقص💃🕺<br><br>💢💶تبلیغات پر بازده با نازلترین قیمت💶💢<br><br><br>#انتقاد_شكايت ☑️پـارتـیـ لـنـد☑️<a href="https://t.me/mehdii1101">@mehdii1101</a>

تعداد عضو در گروه تلگرام
37 643 members, 228 online
تاریخ درج آگهی تبلیغ تلگرام
9/15/2023 4:52:33 PM
تاریخ منقضی شدن آگهی تلگرام
1/16/2024 9:49:51 AM