رفقای بامرام

گپ دورهمی بروبچهای شهرقدس و اطراف🏁اینجاهستیم تادورهم تایمی خوش بگذرونیم 🙂پس دعوا فحاشی بی ادبی مزاحمت ممنوع🚫زیر ۲۰سال عضونشن لدفا

تعداد عضو در گروه تلگرام
136 members, 5 online
تاریخ درج آگهی تبلیغ تلگرام
12/27/2023 2:02:54 AM
تاریخ منقضی شدن آگهی تلگرام
1/16/2024 9:49:51 AM