·.¸¸.·♩♪♫ 𝑮𝒐𝒐𝒅 𝑻𝒊𝒎𝒆𝒔♫♪♩·.¸¸.·

ثبت گروه و کانال تلگرام

·.¸¸.·♩♪♫ 𝑮𝒐𝒐𝒅 𝑻𝒊𝒎𝒆𝒔♫♪♩·.¸¸.·

🌏همـه‌جاےایران‌سراےمن‌است<br>🚫بــدون‌اجازه‌پیوےرفتن‌ممنوع <br>💎قوانین‌خاصـےنداریم‌جز‌ ادب<br>🎙ویسکالمون‌همیشه‌‌براهه 

تعداد عضو در گروه تلگرام
2 752 members, 54 online
تاریخ درج آگهی تبلیغ تلگرام
12/27/2023 4:16:44 AM
تاریخ منقضی شدن آگهی تلگرام
1/16/2024 9:49:51 AM