❄قلب‌یخی❄️

༺༻𝐖𝐄𝐋𝐂𝐎𝐌𝐄 𝐓𝐎 𝐆𝐏༺༻<br><br>در کنار با جنبه بودن ادب شرط اول ماس<br>✨ ورود افراد 25به بالا<br>✨پی وی شخصیه و خودت مدیریت کن<br>✨چت فقط فارسی<br>✨بحث سیاسی، مذهبی،قومیتی مثبت 18 ممنوع<br>✨دخالت توی چت دیگران ممنوع<br>✨بازی، چالش، سرگرمی، جایزه🎁💳

تعداد عضو در گروه تلگرام
63 members, 6 online
تاریخ درج آگهی تبلیغ تلگرام
12/27/2023 4:37:22 AM
تاریخ منقضی شدن آگهی تلگرام
1/16/2024 9:49:51 AM