🏡ڪَِــلَِبَِهَِ یَِ دَِوَِسَِــَِتَِـیَِ🏡

ثبت گروه و کانال تلگرام

🏡ڪَِــلَِبَِهَِ یَِ دَِوَِسَِــَِتَِـیَِ🏡

ٖؒ﷽‌<br> اבب نشانـہ ے شخصیت شماست💯<br> رنج سنے بالاے ۲۵ سال تشریـ؋ بیاریـב🚫<br> توهین ،بے احترامی🚫<br> ایجاב مزاحمت 🚫<br> ویسکال ۲۴ساعتـہ ؋ـعال💯‌

تعداد عضو در گروه تلگرام
75 members, 3 online
تاریخ درج آگهی تبلیغ تلگرام
12/27/2023 8:00:07 AM
تاریخ منقضی شدن آگهی تلگرام
1/16/2024 9:49:51 AM