❥𝐃𝐎𝐏𝐀𝐌𝐈𝐍𝐄🥇🅞‌🅡‌🅖‌ ‌

ثبت گروه و کانال تلگرام

❥𝐃𝐎𝐏𝐀𝐌𝐈𝐍𝐄🥇🅞‌🅡‌🅖‌ ‌

به گپ ܥ‌‌ࡐ‌ܝ݆ߺߊ‌ܩࡅ࡙ࡍ߭ خوش اومدین𓆩🫀𓆪<br><br>🔷اینقدر تو فضای مجازی بودیم که بدونیم قوانین مهم هر گپی چیه: <br><br>🔻ویس کال ۲۴ ساعته با چالش های خفن🎙<br>🔻توهین،نژادپرستی،کل کل،فحاشی تبلیغ ⛔<br>🔻همه ایران سرای من است 🇮🇷<br>🔻تمام رده های سنی 👨‍👩‍👧‍👦<br><br>🤍

تعداد عضو در گروه تلگرام
15 619 members, 139 online
تاریخ درج آگهی تبلیغ تلگرام
12/27/2023 9:05:54 AM
تاریخ منقضی شدن آگهی تلگرام
1/16/2024 9:49:51 AM