شــــــــیرِآزٍ پرِچمــــشــــــــ بــــــــآلــآســــــــتــــــــ

ثبت گروه و کانال تلگرام

شــــــــیرِآزٍ پرِچمــــشــــــــ بــــــــآلــآســــــــتــــــــ

🔱 #سوپرگپ #شیراز #جنبه_بالا 🔱<br>رده سنی 🔞✅ لطفا بچه نیاد❌<br>ادب و احترام حرف اول<br>اینجا🕛تا🕛فعاله😱<br>#دورهمی #متاهلا #مجردا<br>راحت بیا بی فرهنگ مجازی بن<br>پیوی بدون اجازه ممنوع❌<br>چت✍️ ویسکال🔊🗣 ۲۴ ساعته<br>هرهفته میتینگ😍<br>بازی🔞🤤✅چالش🔞✅همراه با جوایز 🎁

تعداد عضو در گروه تلگرام
75 166 members, 70 online
تاریخ درج آگهی تبلیغ تلگرام
9/15/2023 5:28:48 PM
تاریخ منقضی شدن آگهی تلگرام
1/16/2024 9:49:51 AM