༺🔱𝚃𝚎𝚡𝚊𝚜 𝚐𝚛𝚘𝚞𝚙🔱༻

ثبت گروه و کانال تلگرام

༺🔱𝚃𝚎𝚡𝚊𝚜 𝚐𝚛𝚘𝚞𝚙🔱༻

حبیبی کام تو تگزاس👋<br> اینجا همه اورجینالان🫦<br>برنامه اینجا بیست چهاری براست🥳<br>شوخی کنای اصلیش همینان😁<br>حبیبی کام تو تگزاس🤩<br> جا که هست بگو دوستاتم بیان😍<br>اینجا ممبر حبیب خدائه😇<br> بگو که دوستای دوستاتم بیان🥰

تعداد عضو در گروه تلگرام
15 009 members, 242 online
تاریخ درج آگهی تبلیغ تلگرام
12/28/2023 3:01:15 AM
تاریخ منقضی شدن آگهی تلگرام
1/16/2024 9:49:51 AM