🌼رویایی من🌼

انسان باید در طول زندگی هر روز کمی موسیقی گوش کند،<br> کمی شعر بخواند<br> و روزی یک تصویر زیبا ببیند<br> تا علایق دنیوی نتواند حس زیبا شناسی را که خداوند در روح او قرار داده است ، نابود کند.🌼رویایی من🌼

تعداد عضو در گروه تلگرام
79 members, 7 online
تاریخ درج آگهی تبلیغ تلگرام
12/28/2023 4:04:19 AM
تاریخ منقضی شدن آگهی تلگرام
1/16/2024 9:49:51 AM