🥂| ڪَِــاَِفَِهَِ دَِوَِسَِــَِتَِـیَِ .‌.-⟦♥️⟧

ثبت گروه و کانال تلگرام

🥂| ڪَِــاَِفَِهَِ دَِوَِسَِــَِتَِـیَِ .‌.-⟦♥️⟧

شعارمون《𝑳𝒊𝒗𝒆 𝒊𝒏 𝑳𝒐𝒗𝒆 》با عشق زندگی کن<br> در لحظه زندگی کنید <br>بگین بخندین 😜 ولی احترام همو نگه داریم😊<br><br>دوستان عزیز : زیر ۲۳ سال ممنوع<br><br><br>لینک گروه مافیا کافه دوستی : <a href="https://t.me/Mafiadostii">@Mafiadostii</a>

تعداد عضو در گروه تلگرام
40 500 members, 82 online
تاریخ درج آگهی تبلیغ تلگرام
9/15/2023 7:06:06 PM
تاریخ منقضی شدن آگهی تلگرام
1/16/2024 9:49:51 AM