𝗙𝗔𝗦𝗧 𝗖𝗟𝗨𝗕

ثبت گروه و کانال تلگرام

𝗙𝗔𝗦𝗧 𝗖𝗟𝗨𝗕

📜 ورود به فست کلاب = پذیرفتن قوانین 🔮<br><br>🌍 فست کلاب مخصوص خاص ترین ها 🍻<br><br>❇️ ویس کال 24 ساعته 🎙<br><br>❇️ دکلمه و خوانندگی 🎤<br><br>❇️ برگزاری بازی و چالش های متنوع 💣<br><br>❇️ دورهمی باجنبه ها 😎<br><br>❇️ بحث سیاسی و مذهبی ممنوع 🚫<br><br>🚨 حضور افراد زیر ۲۰ سال اکیدا ممنوع 🚧

تعداد عضو در گروه تلگرام
2 855 members, 7 online
تاریخ درج آگهی تبلیغ تلگرام
12/31/2023 4:45:29 PM
تاریخ منقضی شدن آگهی تلگرام
1/3/2024 4:45:00 PM