👑 امپراطوری دهه ۵۰ ۶۰ ۷۰ 👑

ثبت گروه و کانال تلگرام

👑 امپراطوری دهه ۵۰ ۶۰ ۷۰ 👑

امپراطوری دهه ۵۰ ۶۰ ۷۰<br>تاسیس گروه۱۳۹۳/۶/۲۱<br>1️⃣ویس کال همیشه فعال روزی یک میلیون جایزه😍<br>2️⃣دورهمی داریم و میتینگ میزاریم🧑‍🤝‍🧑👭<br>3️⃣بحث سیاسی مذهبی ممنوع🚫<br>4️⃣یک نفر بدزدی کل گروهت خالی میشه😎<br>5️⃣کسانی ک شخصیت دارن احتیاجی ب قانون ندارن✌️<br>6️⃣هول نباش🤨

تعداد عضو در گروه تلگرام
13 985 members, 364 online
تاریخ درج آگهی تبلیغ تلگرام
1/4/2024 11:47:55 PM
تاریخ منقضی شدن آگهی تلگرام
1/16/2024 9:49:51 AM