💞کـٖاَُ'ِخـٜٓـٍٜـٜ٘ـ❦نشینـ❁ـٖٜان ڪᬼرمان‍℘ـشـاه𓄂💞

ثبت گروه و کانال تلگرام

💞کـٖاَُ'ِخـٜٓـٍٜـٜ٘ـ❦نشینـ❁ـٖٜان ڪᬼرمان‍℘ـشـاه𓄂💞

📝💖کرمانشاه ایلام سنندج خرم اباد💖<br>بحث سیاسی مذهبی قومیتی ممنوع⛔ <br>دخالت در کار ادمینا ممنوع⛔پی وی خانما ممنوع⛔رجه سنی نداریم🌺<br>داشتن عکس و پروفایل الزامیست🌺<br> 🤞🤞دوستان بچه نیستیم دنبال رل اینا باشیم رل و عشق ممنوعه با بچه بازی جو گپ خراب نکید ممنون💥

تعداد عضو در گروه تلگرام
2 110 members, 13 online
تاریخ درج آگهی تبلیغ تلگرام
1/5/2024 10:43:42 PM
تاریخ منقضی شدن آگهی تلگرام
1/16/2024 9:49:51 AM