ۘۘلـ ۘۘا ۘۘڪـ ۘۘچـ ۘۘر ۘۘیـ.

ثبت گروه و کانال تلگرام

ۘۘلـ ۘۘا ۘۘڪـ ۘۘچـ ۘۘر ۘۘیـ.

🦋👑🕸وقتی که خودت کامل بودی بقیه رو قضاوت کن بیا اتفاق لتخ جاری همدیگه نباشیم چون دنیا<br>مال گذراست🦋🕸👑درهر اکانت مجازی قلبی ❤️<br>درتپشه مراقب حرفهایمان باشیم<br>لینک گروه :*لاکچریhttps://t.me/+duxhajtckSs2MDA0

تعداد عضو در گروه تلگرام
4 541 members, 88 online
تاریخ درج آگهی تبلیغ تلگرام
1/16/2024 10:31:40 AM
تاریخ منقضی شدن آگهی تلگرام
1/16/2024 9:49:51 AM