💞 بید مجنون⁨ 💞

ثبت گروه و کانال تلگرام

💞 بید مجنون⁨ 💞

گپ دهه ۵۰ ۶۰ ۷۰ 👫<br>ادب نشانه شخصیت شماس<br>توهین مساوی با ⛔️<br>چت فارسی الزامیست <br>اصل کامل <br>ویس کال با حضور ادمین 4 تا ساعت ۱۲ دایر میباشد<br>دخالت در کار ادمین ها 👈⛔️<br>پیویتو مدیریت کن<br>با حضور مدیران مدبر و فضایی پر از ارامش <br>رده سنی بالای 30 سال

تعداد عضو در گروه تلگرام
331 members, 18 online
تاریخ درج آگهی تبلیغ تلگرام
1/16/2024 9:05:58 PM
تاریخ منقضی شدن آگهی تلگرام
1/16/2024 9:49:51 AM