💞هوای خوب 💞

سلام به جمع هوای خوب وبا جنبه ها خوش اومدین 🌹🌹<br>گپ خاص. منبراش عاص. مدیراش باکلاس🥰❣️🤌<br>سیاسی وتمسخر قومیتی ممنوع🚫<br>پست بافوروارد آزاد.. لینک ممنوع🚫<br>پی وی ممنوع .در صورت اجازه طرف🚫👌

تعداد عضو در گروه تلگرام
91 members, 7 online
تاریخ درج آگهی تبلیغ تلگرام
1/17/2024 2:24:12 AM
تاریخ منقضی شدن آگهی تلگرام
1/16/2024 9:49:51 AM