💃🕺اصفهان میتینگ اصــفــهــان 🕺💃

ثبت گروه و کانال تلگرام

💃🕺اصفهان میتینگ اصــفــهــان 🕺💃

-برگزاری میتینگ هفتگی 💃🕺<br>خوانندگی🎤 و آواز🎺 و دکلمه خوانی🎼 در ویسکال هرشب 📞☎️<br>رأس ساعت؛0⃣0⃣:2⃣2⃣<br>جایزه ویژه برای نفر اول 💌🎉

تعداد عضو در گروه تلگرام
779 members, 25 online
تاریخ درج آگهی تبلیغ تلگرام
1/18/2024 2:26:26 AM
تاریخ منقضی شدن آگهی تلگرام
1/16/2024 9:49:51 AM